уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. ПУ подписа рамково споразумение с Астраханския държавен университет

ПУ подписа рамково споразумение с Астраханския държавен университет

В периода 20-24 септември 2019 г. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ бе посетен от делегация на Астраханския държавен университет (АГУ), г. Астрахан, Русия, в лицето на доц. к. и. н. Елина В. Полянская – зам.-ректора на АГУ по стратегическото  развитие и проф. д. п. н. Рафик Х. Усманов – завеждащ Катедра „Политология и международни отношения“.

В рамките на визитата се осъществиха работни срещи на гостуващата делегация с деканите на Факултета по икономика и социални науки и на Философско-историческия факултет – доц. д-р Станимир Кабаиванов и доц. д-р Красимира Кръстанова, както и със зам.-ректора по учебната дейност – доц. д-р Мария Стоянова и зам.-ректора по международно сътрудничество и академична мобилност – доц. д-р Надя Чернева.

В резултат от проведените разговори беше подписано рамково споразумение с основен акцент върху реализацията на академична мобилност, разработка на съвместни магистърски програми с получаване на двойна диплома по различни научни направления и осъществяване на научно, културно и хуманитарно сътрудничество. 

Обсъдени още бяха и възможностите за общи публикации и проекти по програми за двустранно сътрудничество България-Русия, както и сътрудничество по програма Еразъм+. Предвижда се създаването на Център за български език и култура на територията на Астраханския държавен университет.

Стартира работата по сформиране на научните колективи, които ще работят по конкретните програми в отделните научни направления.

 

Одобрил: Център за руски език и култура при ПУ; Последна промяна на 2019-09-26 15:09:12
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол