web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Конкурс за преподаватели по български език в чуждестранни висши училища

Конкурс за преподаватели по български език в чуждестранни висши училища

 

 

Кандидатите за преподаватели следва до 15 юли (понеделник) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи. 

Обява и документи за участие в процедурата:

 

 

Кандидатите за преподаватели следва до 26 юли (петък) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи. 

Обява и документи за участие в процедурата:

 

 

Одобрил: доц. д-р Надя Чернева; Последна промяна на 2019-07-18 10:42:29

Водещи новини