уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за преподаватели по български език в чуждестранни висши училища

Конкурс за преподаватели по български език в чуждестранни висши училища

 

 

Кандидатите за преподаватели следва до 15 юли (понеделник) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи. 

Обява и документи за участие в процедурата:

 

 

Кандидатите за преподаватели следва до 26 юли (петък) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи. 

Обява и документи за участие в процедурата:

 

 

Одобрил: доц. д-р Надя Чернева; Последна промяна на 2019-07-18 10:42:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол