web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за организатор на учебна дейност към ПУ!

Конкурс за организатор на учебна дейност към ПУ!

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за организатор на учебната дейност към катедри „Приложна и институционална социология“ и „Социология и науки за човека“ към Философко-историческия факултет.

Изисквания:

  1. Висше образование.
  2. Умения:
  • Организационна култура (функциониране на академична администрация)
  • Езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e-mail етикет);
  • Компютърна грамотност (текстообработка и презентации, електронни таблици, системи за графичен дизайн, кореспондентски информационни технологии и работа в Интернет);
  • Английски език и превод от и на английски език.

Необходими документи: молба за участие в конкурса (с актуални телефони за връзка и e-mail адрес), мотивационно писмо; автобиография в европейски формат, копие от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документите се подават в Централната сграда (Ректорат), ул. „Цар Асен“ 24, стая 115 (УЧР).

Конкурсът се състои от тест и събеседване.

За въпроси: Деканат на философско-историческия факултет.

Краен срк за подаване на документи: 09 септември 2019 г.

Конкурсът ще се проведе на 11 септември 2019 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ПУ.

Одобрил: Ненка Пъкова - началник отдел УЧР; Последна промяна на 2019-08-07 15:07:16
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg