уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Национална конференция "Будители"

Национална конференция "Будители"

Уважаеми колеги,

 

От името на Организационния комитет отправяме покана да вземете участие с научен доклад или съобщение в XVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.

Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите в приложената покана, както и на сайта на конференцията: buditeli.unibit.bg

Срокът се удължава до 31.07.2019 г.

С уважение:

Организационен комитет 

conferenciabuditeli@unibit.bg

УниБИТ

бул. „Цариградско шосе“ 119

гр. София 1784

България

 
Одобрил: Грозданка Генова-Певичарова; Последна промяна на 2019-07-22 18:16:56
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол