уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing

Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing

От 1 юни до 30 юни 2019 г. Българският информационен консорциум организира временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing за 25 институции в страната.
 
Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, политически науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация и регионални изследвания. В колекцията има 11 заглавия с открит достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на временния достъп.
 
Всички заглавия се достъпват чрез платформа Elgaronline (www.elgaronline.com). Пълният списък заглавия може да се види, като се избере функцията „Browse“ и от помощното меню в дясно се избере опцията „Refine by access“, след което се маркира „All accessible content“. Същите възможности се използват и при прецизиране на списъка с резултати от проведено търсене.
 
 
Одобрил: Милка Янкова - директор УБ; Последна промяна на 2019-06-17 16:01:03
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол