уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От името на г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информирам, че е публикувано обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година.

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

Обявлението е на основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката.

Кандидатите за преподаватели следва до 15 юли (понеделник) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи. 

                 

                С уважение,     

 

Владима Попова-Натова

Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа"

Министерство на образованието и науката

Тел. +359 2 921 7 582

Одобрил: Грозданка Генова-Певичарова; Последна промяна на 2019-07-17 10:45:24
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол