уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Прекъсване на интернет свързаността

Прекъсване на интернет свързаността

Информираме Ви, че за периода от 10:00 - 11:00 часа на 28.05.2019 г. се очаква прекъсване на интернет свързаността в Университета. Проблемът се дължи на подмяна на оптика в гр. София.

Прекъсването е засегнало следните точки:

Ректорат - ул. Цар Асен 24;
Сграда 2 - ул. "Костаки Пеев" 21;
Химически факултет;
Биологически факултет;
Нова сграда - бул. "България" 236;
Студентски общежития - бул. "България" 236.

Одобрил: инж. С. Глухов; Валидност до: 2019-05-29; Последна промяна на 2019-05-28 09:52:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол