web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Събрание на административния и помощния персонал

Събрание на административния и помощния персонал

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        В изпълнение на Решение № 17/протокол №  34/18.02.2019 г. на АС повторно свикваме събрание на административния и помощния персонал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ при следния дневен ред:

  1. Избор на членове за Общото събрание.
  2. Номиниране на представител в Академичния съвет.

 

Събранието ще се проведе на 19 април 2019 година (петък) в 1 аудитория на Ректората от 15.30 часа.

Участието е наложително.

 

РУМЕН КИРОВ
Пом.-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Одобрил: Румен Киров - помощник-ректор; Последна промяна на 2019-04-17 13:33:28

Водещи новини