уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за стипендии за Ромския образователен фонд за академичната 2019-2020 г.

Конкурс за стипендии за Ромския образователен фонд за академичната 2019-2020 г.

   Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020 г.

 

   Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в ПУ "Паисий Хилендарски".

 

   Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са налични тук: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0

 

Крайният срок за кандидатстване  е 15 май 2019 г.

Последна промяна на 2019-04-09 14:17:52
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол