уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Студентски литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет“

Студентски литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет“

Вестник „Пловдивски университет“ обявява конкурс за:

ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;

ПРОЗА – до три разказа.

В конкурса могат да участват студенти и докторанти.

За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три парични награди. Материалите трябва да бъдат напечатани в два екземпляра (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, факултетен номер, е-mail, както и телефон, ако желаете).

Крайният срок за получаване на творбите е 30 април 2019 година на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен” №24, в. „Пловдивски университет“ или направо в редакцията (новата постройка в южния двор на Ректората), всеки работен ден от 10 до 14 часа. Отчитането на резултатите и връчването на наградите ще бъде в края на май 2019 г.

Одобрил: Тильо Тилев; Последна промяна на 2019-03-19 11:44:36
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол