web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за системен администратор

Конкурс за системен администратор

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски"
обявява конкурс за СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР.
Конкурсът се състои от тест и събеседване.

 

Задължения:

Администриране на локални компютърни мрежи:
- инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри;
- инсталация и поддръжка Windows и Linux работни станции;
- инсталации на програмно осигуряване;
- техническа поддръжка.

 

Изисквания:
- познания по администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции;
- познания в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т. н.;
- хардуер и мрежи - изграждане, поддръжка, диагностика;
- познания за работа с MS Office;
- работен английски;
- работа в екип.

 

Необходими документи: молба за участие в конкурса (актуални телефони за връзка), автобиография, копия от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документи се подават в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, централна сграда (Ректорат), ул. „Цар Асен” 24,  Управление на човешките ресурси – каб. 115.

За повече информация – каб. 530 в сградата на Факултета по математика и информатика, бул. "България" 236.

 

Краен срок за подаване на документи: 26.11.2018 г.


Конкурсът ще се проведе на 27.11.2018 г. в Нова сграда на ПУ, зала 447 от 10:00 часа

Одобрил: Росен Христев - администратор на компютърни мрежи; Последна промяна на 2018-11-12 15:35:54
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg