web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Възстановяване на електронни услуги!

Възстановяване на електронни услуги!

     Поради аварийно прекъсване на оптичното трасе, осигуряващо свързаност на ПУ „Паисий Хилендарски“ към академичната мрежа, всички електронни услуги, предлагани от Университета, не работеха за периода 9:25 – 16:30 на 04.11.2018 г. Прекъсване се наблюдаваше и за Техническия и Аграрния Университет за същия времеви период.

    Екипът на УИЦ съдейства на колегите, поддържащи академичната свързаност, и работеше по отстраняването на създадените проблеми, в следствие на което връзката и услугите ,предлагани от Университета, бяха възстановени.

Одобрил: инж. Слави Глухов; Валидност до: 2018-11-10; Последна промяна на 2018-11-06 14:39:03
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg