web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

 

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни. Препоръчителен браузър Mozilla Firefox (може да го изтеглите оттук).

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2018/2019 г.

 

Срокът за попълване е до 08.03.2019 г. включително.

 

За проблеми, неточности в данните или липса на такива - a.kodjaahmed@uni-plovdiv.bg; Ахмед Коджаахмед, вътр. тел.: 032 261 472

 

Последна промяна на 2019-02-15 16:36:39
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg