уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Спечелен проект с участието на ПУ по "Хоризонт 2020“

Спечелен проект с участието на ПУ по "Хоризонт 2020“

 

 

 

Одобрено е за финансиране проектно предложение SPEAR – проект за насърчаване на равенството между половете в европейските научноизследователски организации, подкрепено от Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020“ на Европейския съюз (ЕС).

SPEAR се фокусира върху институционалните промени и изграждането на капацитет; той има за цел да осигури устойчивост в практиките за равнопоставеност на половете в академичните среди, чрез редица мерки и резултати, включително връзки с други проекти, свързани с равенството между половете, изграждане на мрежи и изграждане на общности, както и чрез формулиране на практически препоръчителни политики за различни стратегически нива.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е част от консорциума по проекта, който се координира от Университета на Южна Дания (University of Southern Denmark, SDU) и се състои от 11 партньора от девет страни от ЕС.

Проектът е планиран да започне в началото на 2019 г. и да продължи четири години.

 

 

Последна промяна на 2018-07-20 14:34:17
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол