уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » План за изпълнение на първи етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания

План за изпълнение на първи етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания

В публикуваното Приложение №9 от  Оперативния план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030  - https://www.mon.bg/upload/15141/pr_OperativenPlan_030518.pdf, (стр. 47), Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ фигурира на четвърто място по брой научни публикации в международните бази данни, след Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София, Медицинския университет – Пловдив.

Одобрил: проф. д-р Х. Крушков; Последна промяна на 2018-06-05 09:00:37
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол