уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Проект за Център за компетентност ПЕРИМЕД

Проект за Център за компетентност ПЕРИМЕД

 

Дневен ред на пресконференция - 18.06.2018 г.

Покана - 18.06.2018 г.

 

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво - технологии, свързани със здравето.

Дейностите в Центъра за компeтентност са в съответствие с пациент-ориентираните стратегии в здравеопазването и се отнасят към компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в пряка връзка с приоритетна подобласт „Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия”. Научноизследователските и иновационни дейности са планирани за изпълнение в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

 

Подробности за проекта

Одобрил: проф. д-р Х. Крушков; Последна промяна на 2018-06-15 09:07:44
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол