web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Проект за правилник за устройството и дейността на ПУ

Проект за правилник за устройството и дейността на ПУ

Проект за правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

Препоръки и забележки да се изпращат до назначени от факултетните и филиални ръководства отговорници и до ръководителите на отдели.

Срок: 16.03.2018 г.

Одобрил: проф. Христо Крушков; Валидност до: 2018-03-18; Последна промяна на 2018-03-06 18:13:09

Водещи новини