web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на изследвания – 2017 г.

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на изследвания – 2017 г.

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 19.07.2017 г.

Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес: Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

Одобрил: Проф. Милева ; Последна промяна на 2017-06-05 15:00:35
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg