web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Инструктаж на квесторите за КСК 2018

Инструктаж на квесторите за КСК 2018

Всички преподаватели и служители, включени в заповедта  като квестори, се задължават да изпълняват всички правила, посочени в подписаното от тях саморъчно указание.


 За неспазване на установения ред при приемане и обработка на кандидатстудентски документи, окомплектоване на документи за провеждане на изпити, провеждане на конкурсни изпити, оценяване на писмени работи, провеждане на практически изпити, класиране на кандидатите и записване на приетите за студенти, членовете на комисии носят отговорност съгласно Закона за висшето образование и Кодекса на труда.


ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КОМИСИИ И КВЕСТОРСТВО СТАВА САМО С МОЛБА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КСК'2018 – ДОЦ. Д-Р М. СТОЯНОВА  И ПРОФ. Д-Р ХРИСТО КРУШКОВ.


ИНСТРУКТАЖ НА КВЕСТОРИТЕ ЗА КСК-2018 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2018 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 15.30 Ч. В 6 АУД.

Списък на квесторите за КСК 2018

 

Последна промяна на 2018-05-11 10:31:34
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg