web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за есе!

Конкурс за есе!

Конкурс за есе за студенти с интереси в сферата на регулиране

на дигиталното общество

За втора поредна година екипът на Фондация „ЛИБРе“ организира конкурс за есе – LIBRe Essay Contest 2017, насочен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността (макар и приоритетно самата тематика да бъде от по-голям интерес за студенти по право), но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.

 

Фокусът е поставен върху следните тематични направления:

- Неприкосновеност на личния живот и наблюдение

- Електронна търговия и електронни финанси

- Електронно управление

- Интелектуална собственост онлайн

- Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии

- Информационна сигурност и компютърни престъпления

- Нови медии и социално общество

- Психология на киберпространството

- Видео игри и общество

 

Конкурсът е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Крайният срок за подаване на есета е 14 май 2017 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 19 май 2017 г.

Награди са предвидени за първите три места и се осигуряват съвместно от Фондация „ЛИБРе“ и Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия.

Повече информация за конкурса може да се намери на адрес: www.contest2017.libreresearchgroup.org

Одобрил: Ангел Шопов; Последна промяна на 2017-04-20 11:09:41
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg