web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Свободен достъп до MSI Eureka

Свободен достъп до MSI Eureka

От 14 март до 7 април 2017 г. имаме свободен достъп до MSI Eureka на следния адрес:
Одобрил: Милка Янкова - директор УБ; Последна промяна на 2017-03-16 11:31:44
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg