web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Съобщение във връзка с паркирането в Ректората

Съобщение във връзка с паркирането в Ректората

Във връзка с поставянето на бариери на входовете в сграда Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“  всеки преподавател или служител, който желае да паркира временно в двора, да представи в Деловодството (за пом.-ректора):

          - молба (свободен текст)

          - голям талон (ксерокопие)

          - телефонен номер на собствен мобилен апарат за входиране в системата

          - вход - север или юг

 

Забележка:

  1. Паркиралите лични МПС не се охраняват.
  2. Същите не могат да пренощуват в дворовете.
  3. Не се приемат МПС, чиито собственици живеят в близост до Университета.
  4. Ще се приемат молби на тези собственици, които ежедневно пристигат в сграда Ректорат.
  5. Всички останали МПС ще се приемат от портиерите като водачите се легитимират, че работят в Университета.
Одобрил: н.с. Румен Киров - помощник-ректор; Последна промяна на 2017-02-01 08:50:16
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg