web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за "Системен администратор"

Конкурс за "Системен администратор"

ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетски информационен център

обявява конкурс за "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР".

Конкурсът ще се състои от тест и събеседване.

 

Кандидатите, проявили интерес към обявената позиция, ще участват активно в изграждането и поддържането на информационната инфраструктура на системата за електронно управление на ПУ „Паисий Хилендарски“. Позицията предоставя възможност за индивидуална изява – чрез собствени идеи и разработки в професионален план, както и участие в реализацията на научни и иновативни разработки. Университетът гарантира коректно заплащане и осигурява комфортна работна среда в реновираната сграда на Университетския Информационен Център.

 

Задължения:

-          Администриране на локални компютърни мрежи, включващо:

-          Инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри;

-          Инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани работни станции;

-          Инсталация на програмно осигуряване;

-          Техническа поддръжка.

 

Изисквания:

-          Познания по администриране на  Windows и Linux базирани сървъри и работни станции;

-          Познания в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т.н.;

-          Хардуер и мрежи – изграждане, поддръжка, диагностика;

-          Работен английски език;

-          Умения за работа в екип.

 

Необходими документи:

-          Молба за участие в конкурса (актуални телефони за връзка);

-          Автобиография;

-          Копие от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

 

Документи могат да бъдат изпращани на e-mail: jobs@uni-plovdiv.bg или да се подадат в сградата на Ректората, ул. „Цар Асен“ 24, стая №115 – Управление на човешки ресурси.  Телефони за справка:

-          по необходимите документи:   032/ 261 223;

-          по естеството на конкурса: 032/ 261 260.

 

Краен срок за подаване: 27.01.2017 г.

Конкурсът ще се проведе на 31.01.2017 г. в Ректората, Университетски информационен център от 10:00 часа.

 

Повече информация за дейността на Университетски информационен център, може да откриете на специализирания сайт.

Одобрил: инж. С. Глухов; Валидност до: 2017-01-31; Последна промяна на 2016-12-13 15:45:40
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg