уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Свободен достъп до най-цитираните статии на Нoбеловите лауреати

Свободен достъп до най-цитираните статии на Нoбеловите лауреати

Свободен достъп до най-цитираните статии на Нoбеловите лауреати

Издателство Elsevier предоставя свободен достъп до най-цитираните статии на Нoбеловите лауреати.

Вижте тук.

Одобрил: Милка Янкова; Последна промяна на 2016-10-12 14:44:12
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол