web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“

Проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“

Със Заповед № РД-16-864/02.09.2016 г. на министъра на икономиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2016 г. по проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора“ с което, считано от 07.09.2016 г. се обявява Национален конкурс за кандитатстване по проекта.

Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 17.10.2016 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 „Предприемачество“ и №9 „Умения и иновации“ от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е до 297 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл – момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Прочети цялата информация тук

Одобрил: проф. д-р Невена Милева; Последна промяна на 2016-09-19 11:37:19
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg