web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1
 
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционен приоритет № 10ii: „Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение“, посредством процедура чрез подбор: „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1“.
Повече информация за условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени тук.
Одобрил: проф. Н. Милева; Последна промяна на 2016-09-02 11:21:24
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg