web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Студентско кредитиране

Студентско кредитиране

На 20.06.2016 г. “Първа инвестиционна банка“ АД се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с Министъра на образованието и науката.

От 01.09.2016 г. студентите и докторантите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по ЗКСД към „Първа инвестиционна банка“ АД.

Също така за кредити по ЗКСД студентите и докторантите могат да кандидатстват и към „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк(България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ и „Юробанк България“ АД.

 

Одобрил: пом.-ректор Румен Киров; Последна промяна на 2016-07-29 10:37:07

Водещи новини