web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Студентско кредитиране

Студентско кредитиране

От 22.03.2018 г. за кредити по ЗКСД студентите и докторантите могат да кандидатстват към следните банки:

  • „Банка ДСК“ ЕАД;
  • „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
  • „Алианц Банк България“ АД;
  • „Юробанк България“ АД;
  • „Българо-американска кредитна банка“ АД;
  • „Първа инвестиционна банка“ АД.

 

Одобрил: пом.-ректор Румен Киров; Последна промяна на 2018-04-24 08:29:59
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg