web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2016

Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2016

Във връзка с обявения конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2016 публикуваме Указания и Заявка към него. 

Заявките ще се приемат в поделение "Научна и приложна дейност" на хартиен носител. I краен срок м. май, II краен срок 30 септември. 

Одобрил: проф. д-р Невена Милева; Последна промяна на 2016-06-08 11:30:19
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg