web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Международна конференция "Computational Linguistics in Bulgaria"

Международна конференция "Computational Linguistics in Bulgaria"

Втората международна конференция "Computational Linguistics in Bulgaria" ще се проведе на 09.09.2016 г. в гр. София. Крайният срок за подаване на докладите е 31.05.2016 г. Повече информация можете да намерите на сайта на конференцията: http://dcl.bas.bg/clib/
Одобрил: доц. д-р Христо Крушков; Валидност до: 2016-09-09; Последна промяна на 2016-04-13 09:02:45
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg