web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Вестник „Пловдивски университет” обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа.

За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три парични награди. Материалите трябва да бъдат напечатани в два екземпляра (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, е-mail, както и телефон, ако желаете).

Крайният срок за получаване на творбите е 28 април 2016 година на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен” №24, в. „Пловдивски университет” или направо в редакцията (новата постройка в южния двор на ректората), всеки работен ден от 10 до 14 часа. Отчитането на резултатите ще бъде около 24 май 2016 г.

Одобрил: Тильо Тилев - гл. редактор на в. "Пловдивски университет"; Последна промяна на 2016-04-07 12:55:14
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg