уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Положителна оценка от НАОА за провеждане на дистанционно обучение

Положителна оценка от НАОА за провеждане на дистанционно обучение

Средата за провеждане на ДО в ПУ "Паисий Хилендарски" има положителна оценка от НАОА (писмо с изх. номер 271/15.2.2016 г.), на базата на която Университетът може да организира и провежда дистанционно обучение за всички ОКС след акредитация на съответните специалности.

 

Одобрил: гл. ас. д-р Станка Хаджиколева; Последна промяна на 2016-03-09 14:49:05
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол