web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Предложение за нов правилник на НПД

Предложение за нов правилник на НПД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ПОДЕЛЕНИЕ "НАУЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ"

Одобрил: Илиана Саханджиева; Последна промяна на 2016-01-28 16:57:21
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg