web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за студентско есе

Конкурс за студентско есе

 

Мултидисциплинарен конкурс за студентско есе

в сферата на дигиталното общество

Конкурсът за есе „LIBRe Essay Contest 2016“ е насочен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността (макар и приоритетно самата тематика да бъде от по-голям интерес за студенти по право), но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.

Фокус е поставен върху следните тематични направления:

  • Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
  • Електронна търговия и електронни финанси.Електронно управление
  • Интелектуална собственост онлайн
  • Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
  • Информационна сигурност и компютърни престъпления
  • Нови медии и социално общество
  • Психология на киберпространството
  • Видео игри и общество

Конкурсът е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. 

Крайният срок за подаване е 30.04.2016 г., за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите - 31.05.2016 г.

Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратеният труд.

Награди са предвидени за първите три места и се осигуряват съвместно от Фондация „ЛИБРе“ и  Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия.

Повече информация за конкурса може да се намери на адрес: www.contest2016.libreresearchgroup.org.

Одобрил: Ангел Шопов; Последна промяна на 2016-01-18 13:42:58
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg