web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Необходими документи за класиране за общежитие 2017/2018

Необходими документи за класиране за общежитие 2017/2018

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ

  НА  ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА

 КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 2017/2018

  

 

     1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАВЕРЕНА ОТ  СЪОТВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ С НАНЕСЕН УСПЕХ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (закупува се от университетската книжарница); ЗА ПЪРВИ КУРС СЕ НАНАСЯ УСПЕХЪТ, С КОЙТО Е КЛАСИРАН СТУДЕНТЪТ;

     2. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО (ДОМАКИНСТВОТО) ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА (изписани помесечно и с индентификационен номер на фирмата, която издава служебната бележка)-ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2017 Г. ДО МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 Г. (или последните шест получени заплати); ЗА ЕТ ПОСЛЕДНАТА ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ксерокопие); РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА –ДОХОДИТЕ ОТ СТРАНАТА В КОЯТО РАБОТЯТ.

    3. АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК (за студентски семейства);

    4. АКТ ЗА РАЖДАНЕ - КСЕРОКОПИЕ (при неизвестни родители);

    5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители);

    6. УВЕРЕНИЯ ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ;

    7. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (при инвалидност над 70%);

    8. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА (при разведени родители);

    9. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ (ЗА БЕЗРАБОТЕН РОДИТЕЛ);

 

БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ:

        1. СТУДЕНТСКИ СЕМЕЙСТВА;

        2. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА НЕИЗВЕСТНИ РОДИТЕЛИ;

        3. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ;

        4. СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕЙСТВА С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧАЩИ;

        5. СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%;

        6. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ;

ПРИЕМ НА МОЛБИ - ОТ 01.ІX. ДО 18.ІХ.2017 ГОД. В СТАЯ 133 (РЕКТОРАТ);  І КЛАСИРАНЕ-21.ІХ.2017 г.

          КЛАСИРАНЕТО ЗА ОБЩЕЖИТИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО НИЗХОДЯЩ РЕД НА БАЗАТА НА ИНДЕКС, ПОЛУЧЕН ПО ФОРМУЛАТА:

(Успех * МРЗ) / Доход

МРЗ = 460 лв.

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

            1. УВЕРЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №3), ЗАВЕРЕНО ОТ ИНСПЕКТОР УЧЕБЕН ОТДЕЛ;

            2. ТРИ СНИМКИ;

            3. ДОКУМЕНТ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР - ИЗДАВА СЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (САМО ЗА ПЪРВИ КУРС);

            4. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ);

            5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (ПРИ ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ);

            6. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК (ПРИ СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%);

            7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ;

            8. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД - ИЗДАДЕНА В СТАЯ № 133-СБВ;  

            9. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ И ДЕПОЗИТ - ПРИ УПРАВИТЕЛЯ НА СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ;

 

        ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

                                

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО Т. 9 (ЗА БЕЗРАБОТЕН РОДИТЕЛ) МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

 

                         КОМИСИЯ ПО

                                                  СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

                                                      ПРИ ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

За контакт: Нина Странджева       тел. 032/261 329    или 032/ 261 385

Последна промяна на 2017-09-21 11:28:47
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg