уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Безплатен достъп до базите данни CABI

Безплатен достъп до базите данни CABI

От 1.06.2014 г. стартира пробният достъп до базите данни CABI:

CABI Online Services

Web Addresses

AgBiotechnet

www.cabi.org/agbiotechnet

Animal Health and Production Compendium

www.cabi.org/ahpc

Animal Science

www.cabi.org/animalscience

Aquaculture Compendium

www.cabi.org/ac

CAB ABSTRACTS and Global Health on CAB Direct - 1910 to current

www.cabdirect.org

CAB Database Subsets

www.cabdirect.org

CAB ebooks - current and archive file

www.cabi.org/cabebooks

CAB Reviews

www.cabi.org/cabreviews

Crop Protection Compendium

www.cabi.org/cpc

Description of Fungi

www.cabi.org/dfb

Distribution Maps of Plant Diseases

www.cabi.org/DMPD

Distribution Maps of Plant Pests

www.cabi.org/DMPP

Environmental Impact

www.cabi.org/environmentalimpact

Forest Science

www.cabi.org/forestscience

Foresty Compendium

www.cabi.org/fc

InfoTree

www.cabi.org/infotree

Invasive Species Compendium

www.cabi.org/isc

Leisure Tourism

www.cabi.org/leisuretourism

Nutrition and Food Sciences

www.cabi.org/nutrition

VetMed Resource

www.cabi.org/vetmedresource

Адресите на съответните видео наръчници за ползване са:

Product / Video

URL

AHPC

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmjUf-rcp5p2NQZ6aWyrDmLG

Animal Science Database

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmil7Uw1OXS-1Q-L3S2lzgsY

AgBiotechNet

 

Aquaculture Compendium

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmiw17cBnoc4cO_QERS0TJTR

CAB Abstracts – Simple searching

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/QuickSearch/QuickSearchScreen.html

CAB Abstracts – Advanced searching

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/AdvancedSearchScreen/AdvancedSearchScreen.html

CAB Abstracts (CAB Direct) - Refining searches

http://www.cabi.org/cabivideo/OvidSP%20Tutorials/RefineYourSearch/RefineYourSearch.html

CAB Abstracts (CAB Direct) - Multiterm searching

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/MultiTermSearching/MultiTermSearching.html

CAB Abstracts (CAB Direct) - Exporting records

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/OutputtingRecords/OutputtingRecords.html

CAB Abstracts (CAB Direct) - MyCABDirect

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/MyCABDirect/MyCABDirect.html

CAB eBooks

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmg5LRY7kdxPeklX1PGZRSo6

CPC

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmi8bRBOcdmvp-1j7duuz2zT

DMPD

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmi-Bop4lh9KG66Ku5no2b26

DMPP

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmi-Bop4lh9KG66Ku5no2b26

Descriptions of Fungi & Bacteria

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmguwT2C3El4IalTRckoBdBo

Environmental Impact

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmgoktpeRZFmSseC51AOkrOr

Forestry Compendium

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmifSuxtK1oVBVbPP6Nk5xfU

Forest Science Database

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmgV2LfxHRwlJG3CMteE0Zvk

Global Health – Simple searching

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/QuickSearch/QuickSearchScreen.html

Global Health – Advanced searching

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/AdvancedSearchScreen/AdvancedSearchScreen.html

Global Health (CAB Direct) - MyCABDirect

http://www.cabi.org/cabivideo/CABDirect/MyCABDirect/MyCABDirect.html

InfoTree

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmjyB30Ycwea3zy026Fesf74

Invasive Species Compendium

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmh9dSV8EYtwZsIxpqyu5_J4

Leisure Tourism Database

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmjssPq_zoPRXh_-kssA3Y1A

Nutrition & Food Sciences Database

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmiFQBIlcWbdYypWtSFGKlTG

VetMed Resource

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6tUPK41nmj-YnGcJsigCR9bjvUUy2_r

Допълнителни текстови наръчници за ползване има на следния адрес:

http://www.cabi.org/publishing-products/resources-for-database-users/  От долния край на основната страница трябва да се избере линкът Product user guides and training videos.

 За парола за достъп, моля, обадете се на тел. 032 261 448 или 032 261 427

Одобрил: Милка Янкова - Директор на Университетска библиотека; Последна промяна на 2014-06-04 17:43:35
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол