web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Промоционален достъп до електронни книги - Academic Complete на eBrary

Промоционален достъп до електронни книги - Academic Complete на eBrary

Безплатен промоционален достъп до една от най-богатите колекции от 
електронни книги - Academic Complete на eBrary

До 31 декември т.г. имаме безплатен промоционален достъп до една от 
най-богатите колекции от електронни книги - Academic Complete на eBrary 
от всички компютри в университетската мрежа на адрес:
http://site.ebrary.com/lib/uniplovdiv

За справки: тел. 261 448 - София Владимирова.
Моля за отзиви на адрес myankova@uni-plovdiv.bg - Милка Янкова

Одобрил: Милка Янкова - Директор на Университетска библиотека; Последна промяна на 2013-12-04 09:43:00
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg