уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Достъп до база данни REAXYS

Достъп до база данни REAXYS

 За периода от 01.07.2013 г. до 31.01.2014 г. имаме пробен достъп до платформата Reaxys на адрес:  http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys/about  от всички компютри на територията на Университета.

Пълнотекстовата база данни на издателството Elsevier Reaxys съдържа списък на списания с висок импакт фактор в областта на химията, физикохимията, биохимията, фармакологията, материалознанието и др. Базата данни разполага с над 400 списания и 15 973 периодични издания. От особена важност е наличието на свързани с публикациите патенти, исторически химически данни от 1771 г. и пълнотекстови статии в изброените области от 1823 г.

Последна промяна на 2013-07-26 10:40:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол