уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Проучване на иновационен потенциал на ПУ "Паисий Хилендарски"

Проучване на иновационен потенциал на ПУ "Паисий Хилендарски"

Проучване на иновационен потенциал на ПУ "Паисий Хилендарски"
           Пловдивският университет реализира проект №BG161PO003-1.2.02-0042-C001 “Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ “Паисий Хилендарски” с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспобността на българската икономика”.
Целта на проекта е създаване на устойчиво и динамично сътрудничество между индустрията и университетската наука чрез предоставяне на висококачествени R&D услуги, правна, маркетингова и логистична подкрепа за бизнеса в региона и страната на основата на комерсиализиране на разработки на учените от ПУ.
В рамките на проекта се провежда изследване сред преподаватели и докторанти за събиране на актуални данни за областите на научен интерес, експертизата и опита на учени и докторанти в приложни изследвания.
Изследването се реализира с помощта на студенти от специалност “Социология на правото, икономиката и иновациите”.
Съществуват два варианта за попълване на анкетната карта:
1. Да  попълните анкетната карта на книжен носител и да я предадете на анкетьора.
2. Да изтеглите анкетната карта в електронен вариант, да я попълните и изпратите  на електронна поща: technologycenter@abv.bg или в Офиса за технологичен трансфер, находящ се на ул. “Костаки Пеев” №21, ет. 2.
 
Анкетната карта може да бъде изтеглена оттук:
Указания за попълване на анкетната карта:
На закритите въпроси (с изброени отговори) се отговаря с ограждане/маркиране в друг цвят (червено) на отговора/отговорите, валидни за вас. На откритите въпроси се отговаря в свободна форма чрез вписване на текста в съответното поле.
            Екипът на проекта гарантира конфиденциалност на предоставената от Вас информация в приложената анкетна карта.          
Всички данни ще се анализират съвкупно, в обобщен вид.
             
Предварително Ви благодарим за оказаното съдействие!
 
 
 
 
           
 
Одобрил: София Стефанова, Оперативен мениджър; Последна промяна на 2014-09-30 16:02:25
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол