web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема заявки за консултации

Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема заявки за консултации

Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема Вашите заявки за консултации и експертизи, свързани с приложните разработки на учените и студентите от ПУ.
ТТО е изграден по проект №BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", финансиран от ОП "Развитие на конкурентоспособноста на българската икономика" 2007-2013 г.
 
За да кандидатствате, моля попълнете приложената форма.
За повече информация вижте тук.

 
Ангелина Стаматова
Технически сътрудник
Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ “Паисий Хилендарски”
телефон: 032 261 279 
Одобрил: доц. д-р Иван Чалъков; Последна промяна на 2013-04-02 11:58:18
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg