уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Пловдивският университет беше домакин на работна среща на висшите учебни заведения в Пловдив с посланика на Република Казахстан в Република България

Пловдивският университет беше домакин на работна среща на висшите учебни заведения в Пловдив с посланика на Република Казахстан в Република България

На 15.12.2023 г. в Заседателната зала на ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе среща на Негово превъзходителство г-н Виктор Темирбаев – посланик на Република Казахстан в България, с представители на ръководствата на висшите учебни заведения в град Пловдив. Сред присъстващите бяха новоизбраният почетен консул на Република Казахстан в гр. Пловдив, – инж. Пламен Панчев – член на Съвета на настоятелите на ПУ „Паисий Хилендараски“, изпълнителният директор на Клъстер „Тракия икономическа зона“ – г-жа Катя Стайкова, г-н Даурен Рахметов – първи секретар на посолството на Република Казахстан в България, и г-н Мейрам Айтжанов – втори секретар на посолството на Република Казахстан в България.

Водещ на срещата беше доц. д-р Борян Янев – заместник-ректор по международно сътрудничество и връзки с обществеността на ПУ „Паисий Хилендарски“, който представи участниците в срещата и даде думата на ректора на ПУ – проф. д-р Румен Младенов.

В обръщението си към гостите проф. д-р Румен Младенов благодари за предоставеното домакинство на срещата и изрази дълбокото си удовлетворение от избора на инж. Панчев за почетен консул на Република Казахстан в гр. Пловдив. В речта си ректорът на Пловдивския университет подчерта значимостта на тази среща за развитието на културно-образователните връзки и техния принос в задълбочаването на българо-казахстанския диалог с акцент върху мястото на гр. Пловдив в него. Той изрази категоричното си мнение, че тази среща е не само от регионално, но и от национално и международно значение.

Негово превъзходителство г-н Виктор Темирбаев запозна аудиторията с възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на хуманитарното направление, като представи детайли за конкретни области на академичен обмен и съвместна научноизследователска дейност в различни сфери на образованието, науката, културата и икономиката. Уточнени бяха приоритетните параметри на съвместна работа с всички пловдивски висши училища, в основата на които трябва да бъде системният подход.

Почетният консул на Република Казахстан в гр. Пловдив – инж. Пламен Панчев, заяви категоричната си подкрепа и готовността си за съдействие в обединените усилия на пловдивската академична общност за многоаспектно сътрудничество с оглед на специфичната експертиза и потенциала на отделните висши учебни заведния в гр. Пловдив, с които той е в дългогодишно партньорство.

Прозвуча натрупаният опит и позицията на различните висши училища, представени на срещата от доц. д-р Борян Янев (ПУ), проф. д-р Владислав Попов (АУ), проф. д-р Въльо Николов (ТУ- филиал в гр. Пловдив), проф. д-р Цветанка Коловска (АМТИИ), доц. д-р Мария Душкова (УХТ), проф. д.н. инж. Георги Георгиев (ВУАРР), г-жа Величка Димова (ВУСИ ).

Конструктивният диалог на представителите на висшите училища в Пловдив с Негово Пр. посланика завърши с единодушната подкрепа на предложението за формиране на културен център в гр. Пловдив – структура, координираща съвместната дейност на пловдивската универститеска общност.

Повече снимки от срещата в ГАЛЕРИЯ.

Последна промяна на 2023-12-18 11:05:50
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол