уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е необходимо да бъде подадена информация за учебната 2023/2024 г. към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Попълненият "Прогнозен план" (за тези които са го попълнили) от миналата учебна година ще се визуализира като "Текущ". Ако не са правени промени в разпределението на часовете не е необходимо да предприемате някакво действие.

Тези, които са новоназначени и не са попълвали прогнозен план, или са настъпили промени в разпределението на часовете - моля да го попълнят.

Срокът за попълване е до 30.11.2023 г. включително.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива - developers@uni-plovdiv.bg;

 

Последна промяна на 2023-11-02 15:53:00
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол