уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. ПЕРИМЕД и Центърът по Технологии на ПУ организираха конференция на тема: „Биотехнологиите за персонализирана медицина“

ПЕРИМЕД и Центърът по Технологии на ПУ организираха конференция на тема: „Биотехнологиите за персонализирана медицина“

Форумът е посветен на изпълнението на научната програма на Центъра по компетентност ПЕРИМЕД

Изграждането на този Център е пътят по който се случва науката в България – с много трудности във финансирането и много усилия в създаването на съвременна и иновативна научна инфраструктура - с тези думи министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков откри днес конференция на тема: „Биотехнологиите за персонализирана медицина“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Форумът е посветен на първия етап от изпълнението на научната програма на Центъра по компетентност „Персонализирана иновативна медицина“ – ПЕРИМЕД, в който висшето училище си партнира с Медицинския университет в Пловдив и Института по минералогия и кристалография при БАН.

В приветственото си слово към участниците в конференцията проф. Цоков каза още, че късметът на ПЕРИМЕД е в учените и организациите, които участват в него, тъй като имат висок праг на поносимост към иновациите и с много малко средства са успели да получат възможно най-добрите резултати. „Най-голямата принадена стойност на проекта обаче е във възможността за екипна работа на различните висши училища у нас и осъществяване на общите им цели“, добави той, визирайки парньорските отношения между ПУ и МУ-Пловдив.

От името на ръководството на ПУ „Паисий Хилендарски“ участниците в конференцията бяха поздравени от проф. д-р Теменужка Йовчева. В словото си тя отбеляза, че като заместник-ректор по научно-изследователска дейност на най-голямото висше училище в Южна България и партньор по проекта оценява ПЕРИМЕД като изключително иновативен и полезен за академичната общност, тъй като е свързан с една от най-важните и приоритетни области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – а именно, технологиите в полза на здравето на човека. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на висока съпоставимост на постигнатите резултати с тези на водещите европейски центрове в Австрия, Германия, Испания, Франция и други европейски страни, което доказва значимостта му както като научно изследване, така и с реално практическо приложение, добави тя.

Конференцията бе открита от проф. д-р Илия Илиев в присъствието на министъра на образованието и науката, заместник-ректори на Пловдивския университет, учени от страната и чужбина, преподаватели и студенти. По думите му изпълнението на ПЕРИМЕД в неговия първи етап е на стойност 23.4 млн. лв., като това е най-голямата инвестиция на ПУ в научна апаратура.

Поздравителен адрес до участниците беше изпратен от ректора на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Конференцията, посветена на биотехнологиите и персонализираната медицина, е двудневна, като целта й е да се представят ключовите научни постижения, постигнати за периода от март 2018 г. до ноември 2023 г.

Основните цели и изпълнението на отделните дейности по ПЕРИМЕД бе направено от проф. д-р Невена Милева, заместник-ректор на ПУ и главен координатор на проекта. В презентацията си тя открои 3 основни научни направления на работа – молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина, иновативни лекарствени носителни за прицелна терапия и биоинженерни технологии и биосензори.

Резултатите са налице – реализирали сме 12 мащабни, иновационни научно-изследователски програми, разработени са лекарствени носители за прицелна терапия, приложена е персонализирана лечебна стратегия при онкологично и критично болни пациенти, каза проф. Милева при представянето на проекта. Според нея най-голямата трудност в изграждането на Центъра за компетентност е била в трупането на опит за технологичен трансфер, тъй като никой не е бил подготвен за работа с бизнеса и комерсиализацията на проекта.

Ние сме изследователски университети и научните резултати са ни присъщи, но за да бъде устойчив Центърът се налага да вървим с две крачки напред в посока последваща реализация на получените резултати с висока обществена полза, подчерта проф. Милева.

Сред докладчиците на форума още са проф. Пиер Монсан от Университета в Тулуза - Франция, проф Лу Гортън и проф. Сергей Шлеев от Университета в Малмьо - Швеция, д-р Шарам Лавасани от Университета в Лунд - Швеция и проф. Маргарита Стойчева от Университета в Ню Мексико, чиито научни търсения са в областта на пряката наука и перспективните изследвания.

Ключов момент в научната програма на ПЕРИМЕД е регистрацията на 3 патента и подадените допълнително още 3 заявки за регистриране на патенти, които ще бъдат добра основа при осъществяването на процеса на комерсиализация на научните процеси, стана ясно по време на конференцията.

Повече снимки от конференцията в ГАЛЕРИЯ.

******

Центърът по компетентност ПЕРИМЕД е създаден при сътрудничеството на три водещи научни институции в България като: Медицински Университет – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография при БАН, по проект BG05M20P001-1.002-0005-C03, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023 г. Пет от общо 8-те новоизградени лаборатории към Центъра се намират в специално реконструираната сграда на Центъра по технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Научните изследвания в тези лаборатории са обединени от целта за създаване на нови и иновативни решения в областта на молекулярните биотехнологии и новите биоматериали и биосензори. Внедрени са модерни технологии и методологии за предклинични изследвания на природни биологични вещества, лекарствени компоненти и биопродукти, методология за получаване на молекулярни мутанти на гени на ензими, използвани при синтезни реакции на биологично-активни вещества и биоматериали, имунобиопрепарати и биосензори за бърза диагностика на различни заболявания.

Предстои разработените иновативни методологии и алгоритми в отделните лечебно-диагностични направления да бъдат защитени като полезни модели или патенти с цел – трансфер на технологии и последваща реализация с висока обществена полза.

 

Последна промяна на 2023-11-02 09:49:41
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол