уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Дванадесета научна конференция на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Дванадесета научна конференция на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Традиционната преподавателска конференция на Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ тази година бе организирана под наслов „Интердисциплинарно обучение чрез изкуства, спорт и дигитални технологии“ и се проведе в периода 25 - 27 октомври 2023 г. в хотелски комплекс „Камелия“, Пампорово.

Форумът бе открит от декана на факултета – проф. д-р Владимира Ангелова, а заместник-ректорът по международна дейност и връзки с обществеността – доц. д-р Борян Янев, отправи поздравителен адрес от името на Ректора на университета – проф. д-р Румен Младенов, и неговия ръководен екип. За изнасяне на пленарен доклад бе поканен г-н Димитър Асенов – директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, а темата, посветена на възможностите и перспективите за квалификация на педагогическите специалисти в контекста на дигиталните технологии, провокира силен интерес и емоционални реакции.

Същинската част на конференцията продължи на 26.10.2023 г., като докладите бяха разделени в три секции: Образование и изкуство, Педагогика и Психология, спорт и социални дейности.

Заседанието в секция "Образование и изкуство" представи предимствата и предизвикателствата на интердисциплинарния подход в контекста на възможностите за интеграция между човек, общество и дигитални технологии в училищна степен и между музикалното изкуство и литературата в детската градина.  Поставен бе акцент върху приложимостта на интердисциплинарния подход в подготовката на студентите в областта на здравното и екологично образование, изкуствата и изкуствения интелект, при организиране на взаимодействие с родителите, както и при оценяване на проектните задачи в чуждоезиковото обучение. Представиха се възможностите на уеб-базираното приложение CANVA в часовете по човек и общество.

Представените научни изследвания в секция „Педагогика“ разгледаха интердисциплинарните възможности за овладяване на различни компетентности от следните образователни направления в предучилищна възраст: Български език, Околен свят и Английски език. В основата на дискусиите бе игрово-базираното обучение в процеса на педагогическо взаимодействие, което е организирано чрез пресъздаване на литературно произведение, развитие на умения за общуване при овладяване на чужд език и при повишаване на двигателната активност на малкото дете. Представена бе и стратегия за интегриране на изкуството с различни области на компетентност от здравното образование. Изведоха се предимствата на дигиталните технологии и социалното взаимодействие в контекста на детската игра и при партньорство със семейството за образователна интеграция. Проследиха са възможностите на интердисциплинарния подход за стимулиране на позитивното възпитание.

Разискванията по докладите приключиха с предложение за създаване на помагало по английски език като допълнителна дейност в детската градина и монография за проектно-базираното обучение по Околен свят в предучилищна възраст.

 

В съдържателен план работата на секция „Психология, спорт и социални дейности“  се фокусира върху:

 • връзките между интердисциплинарното обучение и общото ниво на развитие в

предучилищна възраст;

 • социализиращите влияния на дигиталните технологии в юношеска възраст;
 • ролята на психологичното консултиране в спорта при деца и юноши;
 • влиянието на изкуството и спорта върху превенцията на девиантното поведение;
 • моделите и моделирането в спорта;
 • съвременното значение на спортните игри в образованието и отношение към

спорта;

 • анализа на резултати от кандидатстудентски изпит по гимнастика в ПУ „Паисий

Хилендарски“;

 • усъвършенстването на двигателно-координационните способности при

подрастващи футболисти.

Работата в секцията премина в спокойна и благоприятна обстановка и завърши стимулиращо по посока на бъдещи научни търсения.

След пленарните доклади част от екипа на катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ организира туристическа разходка до Орфеевите скали, в която се включиха представители на всички катедри.

Тридневният семинар премина в дух на конструктивен диалог по професионални теми, неформалните разговори и отлично настроение както през работната част от деня, така и през почивните часове на официалните вечери и свободното време.

 

 

 

Последна промяна на 2023-10-31 09:56:00
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол