уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Химическият факултет проведе своята XII-та научна конференция

Химическият факултет проведе своята XII-та научна конференция

На 13-ти и 14-ти октомври 2023 г. в парк-хотел Санкт Петербург се състоя 12-тата поредна конференция по химия с международно участие, организирана от Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Конференцията традиционно се провежда на всеки 2 години и се радва на голям интерес сред химиците от всички академични институции в България, както и сред много от водещите фирми в химическата индустрия. В тазгодишното издание участие взеха повече от 200 учени от страната и чужбина, в т.ч. представители от 7 различни държави. През двата дни участниците представиха най-нови резултати от изследователската си работа в общо 36 лекции и 150 постерни представяния. Новост за тази конференция бе учредяването на награда в памет на доц. д-р Веселин Кметов, присъждана от научния комитет на конференцията за най-добро постерно представяне. Първи лауреат на тази награда стана студентката Добрина Иванова от ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с постер на тема „Investigation of the photocatalytic efficiency, optical and structural properties of ZnO/MeOx (Me = Mn, Co, Ni) sol-gel thin films“. Постерът представя интересни резултати, които наред с научно-теоретичната си стойност имат и потенциал за приложение в опазването на околната среда. В допълнение на почетния диплом, тазгодишната награда включва и 200 лв., осигурени от генералния спонсор на събитието – фирма АСМ2.

Конференцията има собствен уебсайт – https://12cc.uni-plovdiv.net – на който е достъпна подробна информация за събитието, включително и сборник с резюмета на представените доклади. Предстои рецензиране и пълнотекстово публикуване на представените доклади в две различни списания, Bulgarian Chemical Communications или MDPI Chemistry Proceedings, по избор на авторите.

Конференцията бе проведена с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към МОН (проект КП-06-МНФ/17). Решаващ принос за доброто протичане на събитието имаше и спонсорството от фирмите АСМ2, КТ International, Aurubis, Bulmint, ТЕАМ, Mondi и Холдинг КЦМ 2000. Организаторите изказват сърдечна благодарност и на университетското ръководство за оказаните подкрепа и съдействие.

 

Последна промяна на 2023-10-18 15:47:49
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол