уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Обучителни курсове 8.кръг: 2023 – 2024 г.

Обучителни курсове 8.кръг: 2023 – 2024 г.

 

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

8-МИ  К Р Ъ Г – 2 0 2 3 – 2 0 2 4 г.

 

ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ обучителни курсове в областта на: дизайн на текст, икономически теории, преподаване в академична среда, езикови курсове и други. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти. Обявени са и езикови курсове по немски, английски и руски език.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Краен срок за записване на курсовете: 23.10.2023 г.

Очакваме Ви!

https://aiu.uni-plovdiv.bg/

 

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 2023-10-03 15:03:21
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол