уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. I класиране за общежития 2023/2024 г.

I класиране за общежития 2023/2024 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Заповед за настаняване

 

Настанителни заповеди ще се издават от 08:30 ч. до 15:00 ч. в Университетски информационен център на ПУ “Паисий Хилендарски“,  ул. „Цар Асен“  №24.

Студентите ще бъдат допускани в информационния център и ще получат настанителни заповеди по посочения в списъците ред.

 

 •  На 18 септември ще получат настанителни заповеди класираните студенти от следния списък:

Списък за 18.09.2023 г.

 

 • На 19 септември ще получат настанителни заповеди класираните студенти от следния списък:

Списък за 19.09.2023 г.

 

 • На 20 септември ще получат настанителни заповеди класираните студенти от следния списък:

Списък за 20.09.2023 г.

 

 • На 21 септември ще получат настанителни заповеди класираните студенти от следния списък:

Списък за 21.09.2023 г.

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ

ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

         

 1. УВЕРЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)заверено от инспектор от отдел „Учебен“.
 2. ТРИ СНИМКИ(ПАСПОРТЕН  РАЗМЕР).
 3. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ).
 4. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители).
 5. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК (при студенти инвалиди над 70%).
 6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ (ИЗДАВА СЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД).
 7. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД.
 8. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ (при управителя на студентското общежитие).

 

       

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

 

 ВАЖНО!!!
Студентите, подали документи за общежитие, които не са класирани на I класиране, автоматично участват във II класиране!

 

Забележка:
Допълнителен прием на документи: 25.09-26.09.2023 г. (включително);
II класиране: 27.09.2023 г.;
Настаняване на студенти, приети на II класиране: 28.09 - 29.09.2023 г. (включително)

 

За контакт:

тел. 032/261-329
имейл: hostels@uni-plovdiv.bg

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2023-09-15 12:01:00
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол