уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети (лектори) за 2023/2024 г.

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети (лектори) за 2023/2024 г.

Информираме Ви, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg), е публикувана обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в чуждестранни висши училища с краен срок за подаване на документи до 11 септември (понеделник) 2023 г. в следните чуждестранни висши училища:

 

 1. Ереванския държавен университет  по лингвистика и социални науки  „В. Брюсов“, Армения
 2. Университет за чужди езици, Пекин, Китайска народна република
 3. Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша
 4. Западен университет, Тимишоара, Румъния
 5. Люблянски университет, Словения
 6. Университет „Екс-Марсилия“, Франция
 7. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария

 

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

 

Документите се подават в срок до 11 септември 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Последна промяна на 2023-07-31 14:44:55
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол