уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в чужди университети

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в чужди университети

Обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 26.07.2023 г.)

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия
3. Люблянски университет
4. Западен университет, Тимишоара
5. Пекински университет за чужди езици
6. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“
7. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 11 септември 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 26.07.2023 г.)

Последна промяна на 2023-07-27 18:01:59
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол